Personuppgiftshantering

Integritetspolicy

Integritetsnotis och samtycke

Detta integritetsmeddelande förklarar hur information om dig samlas in och används. Den här hemsidan drivs av Skövde Lagerhotell AB.

Vi tar din integritet på stort allvar och ber dig om att noggrant läsa denna integritetspolicy då den innehåller viktig information om:

Vilka vi är

Skövde Lagerhotell AB, vi fungerar som ”uppgiftshanterare” i den mening som General Data Protection Regulations avser. Detta innebär att vi ansvarar för och hanterar dina personliga uppgifter. Den person som är ansvarig för hur vi hanterar personliga uppgifter är Fredrik Westerberg, info@skovdelagerhotell.se.

Vilken information samlar vi in?

Personliga uppgifter som du ger oss

Vi samlar in personliga uppgifter om dig (som till exempel ditt namn, din adress, e-post, telefonnummer, födelsedatum, betalningsuppgifter när du registrerar dig för att delta i eller motta tjänster från oss, som till exempel att få ett kostnadsförslag via nätet, livechatta, boka en enhet, hantera ditt konto, med mera, antingen på nätet eller i person när du skriver på ett förvaringskontrakt. Vi samlar även in personliga uppgifter när du kontaktar oss, skickar feedback till oss, svarar på kundundersökningar. Vår hemsida använder även så kallade cookies (se ”Användning av cookies” längre ner) och samlar in IP-adresser (ett nummer som kan identifiera en specifik dator eller enhet på nätet).

Personliga uppgifter från tredje part

Vi kan ibland få information om dig från andra källor (till exempel kreditreferensagenturer) som vi lägger till den information vi redan har om dig, för att hjälpa oss att ge dig våra tjänster och för att förbättra och individanpassa våra tjänster till dig.

Personliga uppgifter om andra individer

Om du ger oss information å en annan persons vägnar bekräftar du att den personen har utnämnt dig att agera å hans/hennes vägnar och har gått med på att du kan:

Känslig personlig information

Vi ber vanligtvis inte om några känsliga personliga uppgifter. Vi ber dig endast om känsliga personliga uppgifter om det behövs av en specifik anledning, till exempel om vi tror att du upplever problem med att hantera ett konto på grund av sjukdom. Om vi ber om sådan information kommer vi att förklara varför vi ber om den och hur vi planerar att använda den.

Känsliga personliga uppgifter inkluderar information relaterat till:

Vi samlar endast in känsliga personliga uppgifter med ditt uttryckliga samtycke.

Barn: Vi samlar inte medvetet in personliga uppgifter relaterade till barn under 16 år. Om du är en förälder eller förmyndare till ett barn under 16 år och tror att vi har information relaterat till barnet, var god kontakta oss på info@skovdelagerhotell.se. Vi kommer att be dig om att bevisa din relation till barnet och när det är gjort kan du begära (med förbehåll för gällande lagar) tillgång till och radering av det barnets personliga uppgifter.

Hur samlar vi in information från dig?

Vi samlar in uppgifter direkt från dig samt via våra hemsidor och mobila applikationer (appar) och andra tekniska system. Om du besöker våra förvaringslager kan vissa personliga uppgifter samlas in genom övervakningssystem som till exempel kameror och dörröppningssystem på platsen.

Vi kan övervaka och spela in kommunikation med dig (så som telefonsamtal och e-post). Vi gör detta av flera olika anledningar, som till exempel kvalitetskontroll av kundtjänst, i utbildningssyfte, för att förhindra bedrägeri, eller för att säkra att vi följer gällande lagar.

Användning av cookies

En cookie är en liten textfil som placeras i din dator (eller annan elektronisk enhet så som en mobiltelefon eller surfplatta) när du använder vår hemsida. Vi använder cookies på vår hemsida och kan använda andra spårningssystem så som action-taggar, lokalt delade objekt (”flash cookies”) eller enpixels-gifs på vår hemsida. Vi gör detta för att lära oss mer om antalet besökare vi har på olika delar av vår hemsida. Denna information bearbetas endast på ett sätt som inte identifierar dig som individ. Vi använder analyseringsmjukvara för att titta på IP-adresser och cookies för att förbättra din upplevelse som användare av vår hemsida. Vi använder inte den här informationen för att skapa en personlig profil av dig. Om vi samlar in personligt identifierbara uppgifter kommer vi att vara tydliga med detta. Vi kommer tydligt att informera dig när vi samlar in personlig information och vi kommer att förklara vad vi planerar att använda informationen till.

Du kan ställa in din webbläsare på att inte acceptera cookies, och hemsidorna härunder förklarar för dig hur du kan ta bort cookies från din webbläsare. Några av funktionerna på vår hemsida kan dock sluta att fungera till följd av detta.

För mer information om hur vi använder cookies, inklusive en detaljerad lista över dina uppgifter som vi och andra kan samla in genom cookies, läs gärna vår Cookie policy.

För mer information om cookies i allmänhet, besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Hur använder vi informationen om dig?

Vi samlar in uppgifter om dig av flera olika anledningar. För att kunna ingå ett avtal med dig och erbjuda dig våra tjänster när avtalet är på sin plats samlar vi in personliga uppgifter för att kunna:

Vi samlar även in personliga uppgifter för att följa lagliga krav, till exempel relaterat till förebyggande av pengatvätt eller finansiering av terrorism.

För att säkra att vi levererar högkvalitativa tjänster samlar vi även in personliga uppgifter för att kunna:

Om du går med på det kommer vi att kontakta dig för att informera om andra tjänster som kan vara av intresse för dig – se ”Marknadsföring” härunder.

Om vi föreslår användning av dina uppgifter på andra sätt kommer vi att se till att vi kontaktar dig först. Om vi behöver ditt samtycke för att använda dina uppgifter för dessa andra ändamål kommer vi att ge dig möjligheten att godkänna eller avslå. Om du godkänner kommer du att kunna avslå när som helst.

Marknadsföring

Vi skulle vilja skicka information till dig via post, e-post, telefon, textmeddelanden (SMS) eller automatiserade samtal om våra produkter och tjänster, tävlingar, kundundersökningar och erbjudanden som kan vara av intresse för dig.

Andra företag inom vår grupp som vi noga har valt ut kan även de skicka liknande marknadsföring till dig beroende på vad du ger oss samtycke för.

Vi kommer att fråga dig om du vill att vi ska skicka marknadsföringsmeddelanden till dig genom att be dig kryssa i relevanta rutor när du fyller i våra nätbaserade formulär, kommer till våra lokaler för att skriva på ett avtal, eller på andra vis ger oss dina kontaktuppgifter.

Om du har get ditt samtycke till sådan marknadsföring från oss, kan du ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Se ”Vilka rättigheter har jag?” längre ner för mer information.

Du kan även hantera dina preferenser genom att använda vår integritetssida på.

Kreditkontroll

Vi kan utföra en kreditkontroll av dig:

Vår sökning kommer att noteras i de handlingar som kreditreferensagenturen har.

Vi kan även ge ut information om hur du hanterar ditt konto till kreditreferensagenturer, och din information kan länkas till handlingar relaterade till andra personer som bor på samma adress eller som är finansiellt länkade till dig.

Andra kreditföretag kan använda din information för att:

Om du anger falska eller felaktiga uppgifter till oss och vi misstänker bedrägeri kommer vi att notera detta.

Om du vill se din kreditprofil, var god kontakta kreditreferensagenturen som vi använder.

När kontaktar vi dig?

Vi kan kontakta dig för att informera dig om ändringar gällande den tjänst du har genom oss eller för att ge information som du har bett om. Om du har gett samtycke för att motta ytterligare information från oss kan vi bjuda in dig att delta i kundundersökningar gällande våra tjänster (men det är ditt eget val om du vill delta) samt kontakta dig i marknadsföringssyfte. Du kan be oss sluta kontakta dig i marknadsföringssyfte när som helst – se sektionen om dina rättigheter härunder. Om du ber oss om att sluta kontakta dig kan du även be oss börja igen när som helst.

När kontaktar vi andra personer om dig?

Om du ger oss uppgifter om en annan person som vi kan kontakta för att diskutera ditt konto med, då kan vi kontakta den personen och diskutera och dela uppgifter om ditt konto med den personen, och prata med den personen om saker relaterat till ditt konto som om du vore den personen. Vi kan särskilt vilja göra detta om vi av någon anledning inte kan få tag på dig. Om du ändrar dig kan du mejla eller skriva till oss för att ta bort den här personen från ditt konto som en alternativ kontaktperson (se ”Hur kan du kontakta oss?” längre ner).

Vem din information kan komma att delas med

Vi kan komma att dela dina personliga uppgifter med:

Om vi skickar vidare uppgifter till ett försäkringsbolag kan de skriva in dina uppgifter i ett register som delas med andra försäkringsbolag för att förhindra falska krav. Om vi använder en tredje part för att hantera dina uppgifter kommer vi att kräva att de följer våra instruktioner i samband med de tjänster som de erbjuder till oss och inte för deras egna företagsrelaterade anledningar.

Att skydda dina uppgifter

Vi kommer at använda tekniska och organisatoriska metoder för att skydda dina personliga uppgifter, till exempel:

Vi har strikta säkerhets- och konfidentialitetsprocesser som täcker lagring och delning av dina uppgifter för att kunna hålla dem säkra och förhindra otillåten tillgång. Vi tillåter endast vissa auktoriserade medarbetare som behöver dina uppgifter för att kunna utföra sina jobb att ha tillgång till dina personliga uppgifter. Dessa anställda är utbildade i lämplig hantering av kunduppgifter. Anställda som inte följer våra interna regler hanteras enligt våra vanliga disciplinära åtgärder.

Trots att vi tar alla rimliga åtgärder för att hålla dina personliga uppgifter säkra accepterar du att användning av internet inte är hundra procent säkert, och av denna anledning kan vi inte garantera säkerheten eller integriteten gällande några personliga uppgifter som förflyttas från eller till dig via nätet. Om du har några specifika frågor om din information, kontakta oss gärna (se ”Hur kan du kontakta oss?” längre ner).

Vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor och applikationer som ägs och drivs av andra människor och företag. Dessa tredje parter har sina egna integritetspolicies och använder sina egna cookies, och vi rekommenderar att du granskar dem innan du ger dem några personliga uppgifter. De kommer att berätta för dig hur dina personliga uppgifter samlas in och används medan du besöker de hemsidorna. Vi tar inget ansvar för innehållet på dessa hemsidor eller för hur de använder dina uppgifter som de samlar in, och du använder dessa hemsidor och applikationer på egen risk.

Hur länge har vi kvar dina personliga uppgifter?

Vi har kvar dina personliga uppgifter i vårt system så länge som det behövs för den tjänst som du får genom oss, eller så länge som de avtal som du har med oss specificerar, om du inte har meddelat oss om att du vill att dina uppgifter tas bort ur vårt system (se sektionen “Rätten att bli bortglömd” härunder).

Vilka rättigheter har jag?

Rätten att be om en kopia på dina uppgifter

Du kan be om en kopia på de uppgifter som vi har om dig. Om du önskar en kopia på delar av eller samtliga av uppgifterna, var god:

Vi tar oftast inte betalt för denna tjänst.

Rätten att rätta eventuella fel i dina uppgifter

Du kan kräva att vi ska rätta till eventuella fel i den information som vi har om dig utan någon kostnad. Om du vill göra detta, var god:

Du kan be oss sluta kontakta dig i direkta marknadsföringssyften. Om du önskar göra detta, var god:

Rätten att bli bortglömd

Du kan under vissa förhållanden be oss radera de uppgifter som vi har om dig. Du kan göra detta om det inte längre är nödvändigt för oss att ha uppgifterna i det syfte som de samlades in för (till exempel om du inte längre är en kund), eller om vi använder dem utan ditt samtycke, eller om du måste be oss radera dem för att uppfylla eventuella lagliga krav som du måste fullfölja. Du kan även göra detta om du ursprungligen gav oss ditt samtycke för användning av dina uppgifter och nu vill ångra dig. Om du vill göra detta, var god:

Vi kommer att vidta åtgärder för att se till att informationen raderas från våra system och av eventuella personer som hanterar din information åt oss, såvida vi inte måste ha informationen av lagliga anledningar.

Hur kan du kontakta oss?

Kontakta oss gärna om du har några frågor om den här integritetspolicyn eller vilka uppgifter vi har om dig.

Om du önskar kontakta oss, skicka ett mejl till info@skovdelagerhotell.se, skriv till oss på Skövde Lagerhotell AB, Mariestadsvägen 98, 541 39, Skövde eller ring oss på 073-85 37 471.

Ändringar av integritetspolicyn

VI kan då och då komma att ändra den här integritetspolicyn. Du bör kolla den här policyn med jämna mellanrum för att säkra att du är medveten om den senaste versionen som gäller varje gång du besöker vår hemsida.

Cookie policy

Användning av cookies

En cookie är en liten textfil som placeras i din dator (eller annan elektronisk enhet) när du besöker vår hemsida. Vi använder cookies på den här hemsidan, och ibland även andra nätbaserade spårningsmetoder så som action-taggar, lokalt delade objekt (”flash cookies”) och enpixels-gifs, för att:

Informationen som vi samlar in genom användningen av cookies innehåller inte vanligtvis några personliga uppgifter. Även om vi kan få information om din dator eller andra enheter som du använder, som till exempel IP-adress, webbläsare och/eller annan internetinformation, kan detta vanligtvis inte identifiera dig personligen. I vissa fall kan vi samla in personliga uppgifter om dig – men endast om du frivilligt ger den till oss (till exempel genom att fylla i ett formulär) eller genom att köpa produkter eller tjänster av oss.

I de flesta fall måste vi ha ditt samtycke för att använda cookies på denna hemsida. Undantaget är då cookies krävs för att vi ska kunna ge dig en tjänst som du har bett om (till exempel för att du ska kunna lägga varor i kundvagnen och checka ut).

[Samtycke—alternativ 1 (inställningar i webbläsaren):

Om du besöker vår hemsida när din webbläsare är inställd på att acceptera cookies kommer vi att tolka detta som att du ger ditt samtycke till att cookies och andra liknande tekniker används som de beskrivs i denna policy. Om du ändrar dig i framtiden angående att låta oss använda cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare till att avslå cookies eller helt stänga av cookies.

Cookies från tredje part

Vi arbetar med tredjepartsleverantörer som även de kan ha cookies på vår hemsida, till exempel Facebook, Twitter, YouTube och Adobe Flashplayersom vi använder för att spela upp videomaterial. Dessa tredjepartsleverantörer ansvarar själva för sina cookies. Om du vill ha ytterligare information, var god besök hemsidan för den relevanta tredje parten. Du hittar mer information i tabellen härunder.

Beskrivning av cookies

Tabellen härunder ger dig ytterligare information om de cookies vi använder och varför vi använder dem:

Namn på cookie ÄgareCookiens syfte
Google AnalyticsGoogleDetta är en nätbaserad analyseringstjänst från Google Inc som använder cookies för att visa för oss hur besökare hittade till och utforskade vår hemsida, och hur vi kan förbättra deras upplevelse. Det ger oss information om våra besökares beteenden (till exempel hur länge de stannade på hemsidan, det genomsnittliga antalet sidor de besökte) samt hur många besökare vi har haft.  

Hur du stänger av cookies

Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies inte accepteras. Om du gör detta, var då medveten om att du kan förlora en del av funktionerna på vår hemsida. För mer information om cookies och hur du slår av dem, besök denna sida om cookies: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/